Våra tjänster

Våra tjänster

Mer beskrivande text inom kort!

Ombud/biträde i juridiska tvister inom avtalsrätt, skatterätt, obeståndsrätt och inkasso åt mindre företag, föreningar och privatpersoner.

Driver även:

Reklamverksamhet (Bildekor.se)  sedan 1989:

 • Bildekor och skyltar
 • Dekaler
 • Logotypes
 • Flygblad, reklamblad, brevpapper
 • Häften, tidningar och böcker i mindre upplagor
 • Webbproduktion

samt Rosendahls Bygg i Umeå AB sedan 2015:

 • Renoveringsarbeten
 • Finsnickeri – inredningssnickeri
 • Mattläggning
 • Köksmontage
 • m.m.